Informatička podrška

Informatička podrška za mala i srednja preduzeća podrazumeva:

-Analizu postojećeg informacionog sistema firme.

-Predlog poboljšanja informacionog sistema (nabavka hardverskih komponenti, softvera i ostalih komponenti sistema spram potreba firme)

2018-03-01T16:56:12+00:00