Informatička podrška

Informatička podrška za mala i srednja preduzeća podrazumeva: -Analizu postojećeg informacionog sistema firme. -Predlog poboljšanja informacionog sistema (nabavka hardverskih komponenti, softvera i ostalih komponenti sistema spram potreba firme)