Loading...
Informatička podrška2018-03-16T12:27:16+00:00

Informatička podrška

Ukoliko do sada niste osavremenili Vaše poslovanje:

– Zastareli računari
– Neadekvatni i nezaštićeni softveri
– Ne posedujete e-mail sistem za Vas i Vaše zaposlene.
– Nemate definisan tok informacija u preduzeću i sl.
Kontaktirajte nas, pružicemo Vam podršku kroz analizu realnog stanja i dati predlog rešenja.

Kontaktirajte nas, pružićemo Vam pordšku u vidu realne analize na terenu i sačiniti predlog rešenja za Vaš biznis.

Najnovije vesti

Pratite naš blog i budite u toku sa najnovijim vestima iz digitalnog sveta!

Informatička podrška

Informatička podrška za mala i srednja preduzeća podrazumeva: -Analizu postojećeg informacionog sistema firme. -Predlog poboljšanja informacionog sistema (nabavka hardverskih komponenti, softvera i ostalih komponenti sistema spram potreba firme)

Izrada websajtova

Websajt u informatičkom dobu predstavlja ličnu kartu Vašeg preduzeća. Websajt ne samo da Vam je neophodan, već se smatra obaveznim u savremenom poslovanju.